Smart demokratisk forbedring av vinklubbforbundet

Når Norske Vinklubbers Forbund NVkF tar hele landet på alvor ved å legge sitt årsmøte så langt fra Oslo som i Kristiansund, tror vi det vil få en rekke konsekvenser som vi hilser velkommen. Oppslutningen om årsmøtet tyder på at medlemsklubbene gjør det samme. I tillegg skal årsmøtet ta stilling til en del forslag som kan bidra ytterligere.

Les om vinsmakingen og middagen!

Inkluderende

Riktig nok er det tettest mellom både folk og vinklubber rundt Oslo, men forbundet heter Norske- og ikke Østlandske Vinklubbers Forbund. De mange årsmøtedeltakerne fra andre landsdeler har tidligere måttet reise langt, på egen bekostning. Vi tror både tilhørigheten, innflytelsen og aktiviteten vil øke når en får forbundets høyeste myndighet, årsmøtet, til sin egen region. Alt i alt burde dette bidra til økt oppslutning og økt vininteresse i hele landet.

Edruelighet

Vår erfaring fra vinklubber er ikke at forbruket øker når kunnskapen øker – snarere tvert imot. Med større kunnskap blir man mer kresen i positiv forstand. Man kjøper dyrere viner, og dermed som regel færre, og det var i vinklubb vi først lærte å spytte. Som importør av kvalitetsviner er det i vår interesse at kundene blir bevisste på hva de har i glasset. Vinklubber bidrar til et edruelig forhold til vin, og vi ser gjerne at de blomstrer i alle landsdeler.

Distriktsrepresentanter

Et av forslagene årsmøtet skal ta stilling til er om forbundet skal ha en representant i hver region, som kan knytte lokale vinklubber tettere til fellesskapet, og bidra til større aktivitet og arangementer i distriktene. Vi vet at det er folk som gjerne vil gjøre en slik jobb, og forbundets statutter åpner allerede for et slikt grep. Vi tror også at størt mulig åpenhet om hvordan forbundet disponerer kontingenten fra klubbene bidrar til oppslutningen, og dermed et mest mulig økonomisk handlekraftig forbund.

Vi ser fram til årets årsmøte, og det er ikke bare fordi vi bidrar med smaking og foredrag ved Michael Moosbrügger fra Schloss Gobelsburg, og får hans viner til middagen etterpå.

Publisert: 26-02-2010