Forskjellsbehandler vi polets kunder ved bin end-salg?

Vi har fått en del spørsmål de gangene vi har satt ned prisene på restlagre av finere viner. Det er helt klart nødvendig med noen faktaopplysninger om forholdet mellom importører, grossister og Vinmonopolet.

Lagring hos produsentenEn utbredt forestilling er at vi som importør har en rolle i forbindelse med at kunder bestiller våre varer hos Vinmonopolet. Når det gjelder bestillingsutvalget, er vår rolle å sørge for at varene er tilgjengelige hos vår grossist- og logistikkpartner Vectura, og at Vinmonopolet har fått alle nødvendige vareopplysninger. Privatpersoner bestiller hos Vinmonopolet, som igjen bestiller fra Vectura, som leverer varene. Dette har vi ingen innflytelse på. Vi kan ikke velge hvilke kunder Vinmonopolet skal selge til, og i hvilken rekkefølge. Verken vi eller Vinmonopolet ville heller vært tjent med å forskjellsbehandle kundene våre.

Talltull

I forbindelse med vårt bin end-salg nå i September, har vi imidlertid blitt oppmerksom på et problem med Vecturas beholdningstall, som må løses. Dette er heldigvis Vectura enig i. Etter som Vectura formidler alt salg og utkjøring av varene vi lagerfører hos dem, må vi hente salgs- og beholdningstall fra deres datasystem hver dag. De samme beholdningstallene ligger til grunn for utsolgtmeldinger til Vinmonopolets kundebehandlere.

Årsaken

I noen tilfeller kan en restaurant kjøpe et parti varer, men avtale at det skal kjøres ut, og faktureres, på et senere tidspunkt enn det normalt ville blitt. Disse varene må vi selvsagt anse som solgt i den forstand at de ikke er tilgjengelige for andre. De kan jo ikke selges to ganger. Når vi henter beholdningstall fra Vectura under kategorien ”Fritt tilgjengelig”, eller ”Available To Promise” (ATP), må vi forutsette at varer som allerede er bundet opp, ikke figurerer i disse tallene. Det har de dessverre vist seg å gjøre. Dermed har både vi og Vinmonopolet fått informasjon som ikke er riktig. Det beklager vi!

Føler seg lurt

Når en vare er sluttsolgt, skal den ikke framstå som tilgjengelig i Vinmonopolets nettbutikk eller overfor deres kundebehandlere. På grunn av nevnte tallfeil, har sluttsolgte varer likevel framstått slik. Vi har full forståelse for at kunder som bestiller et minutt etter åpning den første dagen og ikke får noe, føler seg lurt og stiller spørsmål.

Lovet løsning

Det vi har lært av dette er at salg til hotell- og restaurantkunder (horeca) for senere levering må registreres på en annen måte enn hittil, så fort det eksisterer en slik løsning. Vi har også erfart at Vectura tar slike problemer seriøst så fort de blir oppmerksom på det. Vi er blitt lovet en løsning, slik at dette ikke skjer igjen.

Og i fremtiden

For øvrig: Bin end-salg er, som kjent, en normal rutine ellers i verden, så følg med…

Publisert: 27-09-2011 Av: