Helsedirektoratet innskjerper

Selv generell forbrukerinformasjon om f.eks lagring og behandling av vin, et vinområdes særegenhet eller intervju av kjente personer om deres forhold til vin, kan nå se ut til å regnes som alkoholreklame. Derfor har vi for sikkerhets skyld valgt å legge alt utenom ren firmainformasjon over i den passordbeskyttede delen av våre nettsider. På nettsider i bransjen for øvrig er det avdekket en rekke brudd på reklameforbudet.

LOGO HelsedirektoratetI et brev til vin- og brennevinsimportørene i november, påpeker direktoratet at flere av nettsidene inneholder åpne produktomtaler og bilder, nedlastbare produktkataloger, lenker til- eller gjengivelse av avisenes vinanmeldelser og lignende. «I tillegg har en rekke av sidene banal/illusorisk passordbeskyttelse, for eksempel ved at både brukernavn og passord er identisk med virksomhetens navn», heter det videre.

Uklar grense

Red & White har fra første stund hatt individuelle, unike brukerprofiler i henhold til reglene, og opplyst, i forbindelse med registrering, om kravene til tilgang. All produktinformasjon, bilder, omtaler og lenker til anmeldelser, har også hele tiden vært passordbeskyttet. Det er imidlertid formuleringer i direktoratets brev som får oss til å ta forholdsregler, selv om det ikke er nevnt spesifikt i oppramsingen av avdekkede lovbrudd. Bl.a. heter det at forbudet rammer alt som fremstår som reklame for alkoholholdig drikk, og at man verken trenger å nevne navn på- eller bilde av en bestemt drikk, og heller ikke ordet alkohol. Dermed blir det svært uklart hvor grensen går, mellom f.eks. beskrivelser av hvordan smakssansen er bygget opp og responderer på ulike bestanddeler i vin, og oppfordring til å prøve dette selv.

Vi vil framover be om avklaring fra Helsedirektoratet på den typen forbrukerinformasjonen vi nå foreløpig har valgt å passordbeskytte, men som ikke eksplisitt nevnes blant de avdekkede bruddene på alkohollovens § 9-2 og tilhørende forskriftsbestemmelser.

Publisert: 27-01-2012